Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer Agentschap Van Maldeghem Bv

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.vanmaldeghem.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Agentschap Van Maldeghem Bv behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie over Agentschap Van Maldeghem Bv

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Agentschap Van Maldeghem Bv, met een maatschappelijke zetel aan de Oostendelaan 5, 8670 Koksijde - België. Agentschap Van Maldeghem Bv is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0682 627 602 en draagt als BTW-identificatienummer 0682 627 602

3. Contact

Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij een kantoor van Agentschap Van Maldeghem Bv. Bij elk vastgoedeigendom op de website wordt vermeld welk kantoor het betreffende vastgoed beheert.
Kantoor: Agentschap Van Maldeghem Bv, Oostendelaan 5, 8670 Koksijde - België met telefoon 058 512 424 Voor algemene of niet-vastgoed gerelateerde vragen kan u Agentschap Van Maldeghem Bv bereiken via het volgende e-mailadres: info@vanmaldeghem.be

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Agentschap Van Maldeghem Bv u in essentie het volgende aan:
Informatie over de aangeboden diensten van Agentschap Van Maldeghem Bv, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen en mogelijke investeringen;
Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van Agentschap Van Maldeghem Bv, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met het beherende kantoor;
Een communicatieplatform tussen u en Agentschap Van Maldeghem Bv, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met Agentschap Van Maldeghem Bv;
Verschillende digitale diensten, waarmee Agentschap Van Maldeghem Bv u op de hoogte wil brengen van haar vastgoedaanbod.

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Agentschap Van Maldeghem Bv u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Het vastgoedaanbod

Agentschap Van Maldeghem Bv levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Agentschap Van Maldeghem Bv op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Agentschap Van Maldeghem Bv dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. Agentschap Van Maldeghem Bv doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van Agentschap Van Maldeghem Bv, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Agentschap Van Maldeghem Bv treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het nummer 800.024 Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars van Agentschap Van Maldeghem Bv kan u terecht in één van de kantoren van Agentschap Van Maldeghem Bv (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

8. Copyright

Door gebruik te maken van deze website van Agentschap Van Maldeghem Bv erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Agentschap Van Maldeghem Bv. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agentschap Van Maldeghem Bv.

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Agentschap Van Maldeghem Bv beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Agentschap Van Maldeghem Bv aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Agentschap Van Maldeghem Bv niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.


10. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat [www.vanmaldeghem.be] hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Agentschap Van Maldeghem Bv is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.
Wet van toepassing en rechtspraak
Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van [www.vanmaldeghem.be] is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.